News

24 October 2019 / Club News

Cydymdeimlad i Robin McBryde a'i deulu Condolences to Robin McBryde and his family

Roedd yn ddrwg iawn gan Glwb Rygbi Porthaethwy i glywed am farwolaeth mam Robin McBryde, Diana, a hunodd wythnos diwethaf yn 78 oed. Estynwn felly ei cydymdeimlad dwysaf i Robin a'r teulu oll yn eu colled lem.

Menai Bridge Rugby Club were saddened to hear of the death of Robin McBryde's mother, Diana, who passed away last week aged 78. The Club would like to extend our heart-felt condolonces to Robin and all the family in their sad loss.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|