News

09 October 2019 / Club News

Digwyddiad Rygbi Iau - Junior Rugby Event

Diolch yn fawr i Swyddog Hwb Rygbi WRU Ynys Môn, Andy Baston, am drefnu bore yng Nghlwb Rygbi Porthaethwy ar gyfer 52 o fyfyrwyr o flynyddyn 3 a 4 Ysgol Llandegfan. Bu egin sêr rygbi’r dyfodol yn gwylio gêm llawn tyndra lle curodd Cymru Fiji yng Nghwpan Rygbi’r Byd, a chymryd rhan mewn amryw o weithgareddau datblygu sgiliau rygbi.

Many thanks to the WRU Rugby Hub Officer for Anglesey, Andy Baston, for organising a morning at Menai Bridge Rugby Club for 52 students from years 3 and 4 of Ysgol Llandegfan. The budding rugby stars of the future watched a tense game in which Wales beat Fiji in the Rugby World Cup, and took part in various rugby skills development activities.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|