News

10 October 2019 / Club News

Rygbi Iau / Junior Rugby

Y George North nesaf?

Mae adran iau Clwb Rygbi Porthaethwy yn chwilio am fechgyn a genethod i ymuno â'i timau cymysg mini rygbi i rai dan 7 ac rhai dan 8 oed ( blwyddyn ysgol 2 & 3 ), ac anelu am ddod yn sêr rygbi nesaf o Ogledd Orllewin Cymru.

Bydd ymarfer yn cymeryd lle pob nos wener am 6.00 yh a'r gemau, pan eu trefnir, yn arferol ar fore dydd sul. Bydd y tymor yn cychwyn ar y nos wener cyntaf o'r wythnos gyntaf yr ail agorir yr ysgol ym mis medi. Bydd dim ymarfer yn ystod gwyliau ysgol. Toes dim angen profiad blaenorol i ymuno ac unrhyw un o'r timau oherwydd bydd hyfforddiant llawn, mewn awyrgylch gyfeillgar a hwyliog,yn cael ei ddarparu gan hyfforddwyr cymwysiedig sydd wedi eu cofrestru gyda Undeb Rygbi Cymru.

 

The next George North?

Menai Bridge Rugby Club’s Junior Section is looking for both boys and girls to join its mixed mini rugby teams for U7s and U8s (school years 2 & 3) and look to potentially become the next rugby stars from North West Wales.

Training takes place every Friday at 6:00pm and games, when arranged, are usually on
Sunday mornings. The season starts on the first Friday of the first week back at school
each September and continues to the end of May apart from during school holidays.

No prior experience is needed to join one of the teams, as full training in a friendly and fun environment is provided by qualified coaches registered with the WRU.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|